1. Biện pháp thi công Gông thép hợp kim Thái Vân (file PDF)
  2. Video hướng dẫn (Youtube)