Dự án này Thái Vân tham gia cung cấp ván coppha cột tròn cho đơn vị thi công là công ty Hòa Bình.