Tin tức Sự kiện Công ty

Vinpeal Phú Quốc

Thái Vân cung cấp gông thép hợp kim và gông dầm cho nhà thầu Central.

Tropicana Nha Trang

Thái Vân cung cấp coppha cột tròn cho nhà thầu Hòa Bình D= 400, 750, 800, 1000, 1350, 2000 mm

Vin City Trâu Quỳ

Thái Vân cung cấp gông thép hợp kim cho nhà thầu: Unicons, Aec5 và AEC6.