Công trình này Thái Vân cung cấp coppha cột tròn cho công ty F.D.C và Dcons. Chào giá cung cấp gông cột thép hợp kim cho công ty Coteccons.