Biện pháp thi công cột vuông kích thước lần lượt là 600×600 – 700×700 – 800×800 – 1200×1200 – 1000×1100 / cao độ đổ bê tông 3m dùng gông thép hợp kim + ván phủ phim + xà gồ thép hộp 50×50: