Hệ gông dầm hợp kim thép thông minh. Giúp việc lắp đặt coppha dầm dễ dàng và rút ngắn tiến độ thi công. Có thể điều chỉnh được kích thước và tái sử dụng được nhiều lần.

Thông tin đặt hàng