Thái Vân cung cấp gông thép hợp kim cho nhà thầu: Unicons, Aec5 và AEC6.