Sản phẩm gông cột thép hợp kim do Thái Vân cung cấp được sử dụng trong công trường xây dựng nhà máy Amovina…