1. Biện pháp thi công Coppha cột tròn (file PDF)
  2. Video hướng dẫn (Youtube: VD1 , VD2, VD3 , VD4 , VD5 )